Pszczyńska 114,
44- 100 Gliwice

720 036 036
biuro@galileum.pl

Kurs hakowego (sygnalisty)

Cel:

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zdobycia uprawnień hakowego – sygnalisty.

 

 

Wymagania stawiane kandydatom: 

 

Pełnoletność – ukończony 18 rok życia,

• Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku hakowego potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim.

 

 

 

Program szkolenia obejmuje:

 

♦ Wiadomości wstępne, zagrożenia wypadkowe.

♦ Charakterystyka narzędzi dźwignic – zawiesi.

♦ Przegląd zawiesi, eksploatacja.

♦ Obowiązki hakowego, sygnalizacja.

♦ Tabele, instrukcje.

♦ Zagadnienia BHP przy pracy hakowego.

♦ Zajęcia praktyczne.

 

 

Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu (test pisemny przed organizatorem szkolenia - GALILEUM) uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622).

Zaświadczenie pozwala na obsługę zawiesi dźwigowych, uprawnia do wykonywania czynności HAKOWEGO.

 

 

Kursant po odbytym szkoleniu będzie potrafił:

  • zawieszać i odczepiać ładunek podnoszony,
  • użyć właściwego osprzętu dźwigowego i wyposażenia,
  • zainicjować ruch dźwignicy i ładunku,
  • przekazywać sygnał do operatora dźwignicy.

 

Zdobyty certyfikat wydawany jest bezterminowo i honorowany na terenie całego kraju.

 

 

 

 

Kursy hakowego organizujemy dla pojedynczych osób (nabór otwarty), jak i w formie szkoleń zamkniętych dla zorganizowanej grupy pracowników. Szkolenia obejmują zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

 

Szkolenia zamknięte prowadzimy na terenie firmy zlecającej szkolenie. Nie wymagamy zebrania odpowiedniej ilości osób, jak również sprzętu do przeprowadzenia szkolenia praktycznego.

 

 

 

Posiadamy programy szkoleniowe uzgodnione przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapewniamy autorskie materiały szkoleniowe.

 

 

Zajmujemy się pełną organizacją egzaminu UDT.

 

Zainteresowany? Masz pytania?

 

Skontaktuj się z odpowiednim ODDZIAŁEM naszego ośrodka.